Ingjutna komponenter

Skyddsrumsdörrar och luckor tillverkade av JTK Power skyddar människor i skyddsrum i händelse av ett hot. Vårt sortiment inkluderar skyddsrumsdörrar och luckor av klass S1. Dessutom tillverkar vi skyddsrumsdörrar och specialdörrar av klass S2 och S3 på beställning.

Våra produkter är utvecklade och dimensionerade för att uppfylla bestämmelserna i gällande lagar och förordningar. Kraven har utarbetats av det finska inrikesministeriet och våra produkter är godkända av Teknologiska forskningscentralen VTT. Skyddsrumsdörrarna är tillverkade av stål och uppfyller gällande krav på tryckbelastning.

Förutom standardprodukter kan vi i samarbete med våra kunder även utveckla och tillverka produkter som passar precis för kundens ändamål.

Vi levererar också genomföringar till skyddsrum. Dessutom tillverkar vi andra luckor på beställning.

Vi tillverkar följande ingjutna komponenter:

 • Skyddsrumsdörrar SO-1 och nödutgångslucka HS-1
  • Standardstorleken på dörröppningen är 900x2000 mm eller 1200x2000 mm. Luckorna har en öppning på 600x800 mm eller 700x1200 mm.
  • Ofta måste produkterna kunna skydda mot splitter. Dessa har typbeteckningen SO-1S eller HS-1S.
 • Övriga luckor
  • Lucka som klarar raslaster HKLD. Luckan ska installeras i nödutrymningskorridorens övre del. Standardstorlekarna är 710x710x mm och 1000x1000 mm.
  • Lucka som kan motstå fordonsangrepp och raslaster HKLC. Luckan ska installeras i nödutrymningskorridorens övre del. Luckan används när utrymningskorridoren är belägen i ett område med fordonstrafik. Standardstorleken är 710x710 mm.
  • Värmeisolerad lucka LEL. Luckan installeras utanför nödutrymningsluckan HS-1. Standardstorlekar på luckan är 600x800 mm och 700x1200 mm.
  • Gallerförsedd ytterlucka för nödutrymningskorridor HPL-SÄ. Luckan behövs när man tar in frisk luft genom nödutrymningskorridoren och luckan måste installeras på en lodrät del av väggen. Standardstorlekarna är 600x800mm och 700x1200mm.
 • VVS-genomföringar och kabelgenomföringar för skyddsrum

HS 1 etupuoli

 

Ylimaarainen ovi