Ventilationsanläggningar IVL-1

Ventilationsanläggningen IVL-1 som tillverkas av JTK Power Oy är avsedd för skyddsrum av klass S1. Under en krissituation upprätthåller ventilationsanläggningen ett övertryck i skyddsrummet och filtrerar bort skadliga gaser och partiklar från luften som kommer genom anläggningen. Produkten uppfyller de krav som ställs på ventilationsanläggningar i skyddsrum.

Ventilationsanläggningen går på el men kan användas manuellt, så i nödfall kan anläggningen drivas med mänsklig kraft.

Anläggningen består av följande huvudkomponenter:

  • Skyddsfläkt SP-1
  • Specialfilter ES-1
  • Stötvågsventil PV-1
  • Övertrycksventil YV-1
  • Övertrycksmätare YM-3
  • Tilluftsventil TV-3

 

Förutom ovanstående komponenter inkluderar leveransen en konsol, reservbelysning, en vev för manuell drift, ljuddämpare, anslutningsstycken och fästdetaljer samt verktygssats och installationsanvisningar.

IV kone