Referenser

9S7A7236
07.04.2020

Under 2017 levererade vi trycksäkra dörrar och gastäta dörrar till underjordiska anläggningar på Busholmen. Detta är ett skyddsrum av klass S3.

9S7A9705
02.04.2020

Denna referens gäller Karanttia-skyddsrumselement från Rakennusbetoni- ja Elementti Oy, med ingjutna komponenter och två ventilationsanläggningar från JTK Power.

9S7A9648
31.03.2020

Denna referens gäller Karanttia-skyddsrumselement från Rakennusbetoni- ja Elementti Oy, med ingjutna komponenter och tre ventilationsanläggningar från JTK Power.

9S7A9684
27.03.2020

Denna referens gäller Karanttia-skyddsrumselement från Rakennusbetoni- ja Elementti Oy, med ingjutna komponenter och tre ventilationsanläggningar från JTK Power.

9S7A7302
12.03.2020

År 2013 levererade vi trycksäkra dörrar och gastäta dörrar till HUS Mejlans parkeringsgarage. Detta är ett skyddsrum av klass S3.