Sertifikaatit ja lainsäädäntö

JTK Powerilla on sertifikaatit seuraavien tuotteiden valmistamiseen:

 • Väestönsuojan ylipaineventtiili YV-1
 • Väestönsuojan tuloilmaventtiili TV-3
 • Väestönsuojan suojapuhallin SP-1
 • Väestönsuojan paineventtiili PV-1
 • Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteisto IVL-1
 • Väestönsuojan erityissuodatin ES-1
 • Väestönsuojan suojaovi SO-1
 • Väestönsuojan suojaluukku HS-1
 • Väestönsuojan ilmanottoputki IP-2
 • Väestönsuojan sulkulaite IS-1
 • Väestönsuojan läpivientiputki LP-1

 Lataa kaikki sertifikaatit tästä. 

 

Väestönsuojalaitteiden valmistus perustuu seuraavaan lainsäädäntöön:

Pelastuslaki 379/2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

Valtioneuvoston asetus väestönsuojista 5.5.2011/408
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110408

Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista 409/2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110409

Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 10.5.2011/506
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110506