Företaget

Befolkningsskyddet i Finland är unikt eftersom lagstiftningen garanterar att alla finländare har rätt till en plats i ett skyddsrum i händelse av ett hot. I sådana situationer är det viktigt att skyddsrummet

fungerar som det ska: skyddar mot verkningar av explosioner och splitter, byggnadsras, tryckvågor, kemiska stridsmedel, bränder och joniserande strålning.

Vi konstruerar och tillverkar dörrar, luckor, genomföringar, ventilationsanläggningar och levererar utrustning för skyddsrum. Dessutom tillhandahåller vi konsulttjänster gällande skyddsrum. Vi har tillverkat delar till skyddsrum i över 60 år och våra produkter finns i över 6 000 skyddsrum.

Tack vare vår erfarenhet kan vi lagarna och förordningarna om befolkningsskydd utan och innan. Våra produkter är inhemska och tillverkas i enlighet med branschstandarder och bestämmelser för skyddsrum. Vi kan erbjuda våra kunder lösningar som passar kundens ändamål, även om de skulle kräva specialkunskap. Våra produkter är optimerade för elementbyggda skyddsrum, men vi tillverkar också skyddsrumsprodukter för platsgjutna skyddsrum.

Bland våra kunder finns såväl tillverkare av betongelement, byggföretag som den offentliga sektorn. För varenda en av våra kunder har säkerheten högsta prioritet. Vår princip är därför att det inte finns utrymme för kompromisser när det gäller säkerheten. Av den orsaken tar våra design- och tillverkningsteam fram lösningar som passar kundens ändamål, är enkla att installera och som säkert fungerar i händelse av ett hot.

Kontakta oss för kompletta lösningar för skyddsrum.

JTK Power Group – Safe and Silent Solutions

Här kan du läsa mer om våra andra produkter och tjänster: www.jtk-power-group.com