Certifikat och lagstiftning

JTK Power är certifierad tillverkare av följande produkter:

 • Övertrycksventil för skyddsrum YV-1
 • Tilluftsventil för skyddsrum TV-3
 • Skyddsfläkt för skyddsrum SP-1
 • Stötvågsventil för skyddsrum PV-1
 • Ventilationsanläggning för skyddsrum IVL-1
 • Specialfilter för skyddsrum ES-1
 • Skyddsrumsdörr SO-1
 • Nödutgångslucka för skyddsrum HS-1
 • Luftintagsrör för skyddsrum IP-2
 • Avstängningsanordning för skyddsrum IS-1
 • Genomföring för skyddsrum LP-1

 

Här kan du ladda ner alla certifikat.

 

Tillverkningen av skyddsrumsanläggningar bygger på följande lagstiftning:

Räddningslagen 379/2011
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110379

Statsrådets förordning om skyddsrum 5.5.2011/408
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110408

Statsrådets förordning om anordningar och utrustning i skyddsrum 409/2011
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110409

Inrikesministeriets förordning om tekniska krav på skyddsrum och om underhåll av anordningar i skyddsrum 10.5.2011/506
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110506