Palvelut

Väestönsuojan suunnittelu- ja konsultointi

Väestönsuojan suunnittelupalvelussa suunnittelija toimii linkkinä työn tilaajan, urakoitsijan, suunnittelijoiden ja väestönsuojalaitteiden valmistajan välillä. Väestönsuojan suunnittelija kerää yhteen piirustukseen arkkitehtipiirustukset, rakennesuunnitelmat, LVIS-suunnitelmat ja elementtisuunnitelmat ja tekee niiden pohjalta suunnitelman väestönsuojan toteuttamiseen. Suunnittelija myös jakaa tietoa eri toimijoiden kesken ja varmistaa, että piirustukset vastaavat toisiaan ja väestönsuojalaitteet sopivat suojaan.

Meillä on yli 40 vuoden kokemus väestönsuojien suunnittelusta. Hyvällä kommunikaatiolla pyritään löytämään optimaalinen ratkaisu väestönsuojan toteuttamiseen.

Väestönsuojan valuosatarkastukset

Kun väestönsuoja rakennetaan paikallavalutyönä rakennustyömaalla, voimme käydä sovittaessa tekemässä valuosatarkastukset. Väestönsuojan rakentamisessa on usein mukana monta osapuolta, joten lopputarkastuksessa varmistetaan huolellisesti, että kaikki väestönsuojatuotteet ovat oikeissa paikoissa ja ne on asennettu asianmukaisesti.

Tarkastusten ulkoistaminen on helppo tapa varmistaa, että väestönsuojan valuosat noudattavat lakeja ja alan säädöksiä. Olemme valmistaneet väestönsuojien osia yli 60 vuotta, joten tunnemme alan vaatimukset läpikotaisin.

Väestönsuojan saneeraussuunnitelmat

Suomen vanhimmat väestönsuojat on rakennettu 1960-1970-luvuilla, ja ne pitää modernisoida peruskorjausten yhteydessä. Teemme yhteistyökumppaniemme kanssa suunnitelman siitä, miten suoja uudistetaan nykyaikaan lakien ja standardien mukaisiksi. Voimme myös toimittaa kohteeseen vaaditut väestönsuojalaitteet.

Meillä on pitkä kokemus väestönsuojelulaitteista, joten tunnemme rakennuslainsäädännön ja alan standardit. Meillä on ymmärrys rakennusteknisistä asioista ja teemme mielellämme yhteistyötä muiden suunnittelijoiden kanssa.

Väestönsuojan laitteiden asennuspalvelu

Toimitamme ilmanvaihtolaitteiston (IVL-1) joko sellaisenaan tai asennuspalvelun kanssa.

Ilmanvaihtolaitteisto asennetaan väestönsuojaan vasta projektin loppuvaiheessa. Asennuspalvelun ansiosta varmistutaan siitä, että laitteisto on varmasti asennettu oikealla tavalla ja toimii uhkatilanteessa. Tarjoamme asennuspalvelua yhteistyökumppaniemme kanssa.

Lue lisää ilmanvaihtolaitteistosta täältä.

9S7A9152

9S7A9179 Edit