Tjänster

Planering och konsultering för skyddsrum

I vår planeringstjänst för skyddsrum fungerar planeraren som en länk mellan beställaren, entreprenören, konstruktörerna och tillverkaren av skyddsrumsanläggningen. Skyddsrumsplaneraren sammanställer arkitekt-, konstruktions-, VVS- och elementritningar till en och samma ritning och utgående från dem gör hen en övergripande plan för hur skyddsrummet ska förverkligas. Planeraren förmedlar också information mellan de olika aktörerna och ser till att ritningarna är konsekventa och att skyddsrumsutrustningen passar för ändamålet.

Vi har över 40 års erfarenhet av att planera skyddsrum. Med hjälp av god kommunikation strävar vi efter att hitta den optimala lösningen för hur skyddsrummet ska genomföras.

Kontroll av ingjutna komponenter för skyddsrum

När skyddsrummet byggs som platsgjutning på byggarbetsplatsen kan vi enligt överenskommelse utföra kontroller av de ingjutna komponenterna på plats. Byggandet av skyddsrum involverar ofta många parter, så under slutgranskningen ser man noggrant till att alla skyddsrumsprodukter är på rätt plats och korrekt installerade.

Ett enkelt sätt att säkerställa att de ingjutna komponenterna för ett skyddsrum följer lagar och branschbestämmelser är att lägga ut granskningen. Vi har tillverkat delar till skyddsrum i över 60 år, så vi kan branschens krav utan och innan.

Saneringsplaner för skyddsrum

De äldsta skyddsrummen i Finland byggdes på 1960- och 1970-talet och de måste moderniseras i samband med totalrenoveringar. Tillsammans med våra samarbetspartners utarbetar vi en plan för hur skyddsrummet ska moderniseras för att uppfylla lagar och standarder. Vi kan också leverera nödvändig skyddsrumsutrustning.

Vi har lång erfarenhet av anläggningar för befolkningsskydd, så vi känner till bygglagstiftningen och branschstandarder. Vi är insatta i byggtekniska frågor och samarbetar gärna med andra konstruktörer.

Installationstjänst för skyddsrumsanordningar

Vi levererar ventilationsanläggningen (IVL-1) antingen som sådan eller inklusive installation.

Ventilationsanläggningen installeras i skyddsrummet först i slutet av projektet. Installationstjänsten ser till att anläggningen säkert är korrekt installerad och fungerar i händelse av ett hot. Vi tillhandahåller installationstjänsterna i samarbete med våra partners.

Läs mer om ventilationsanläggningen.

9S7A9152

9S7A9179 Edit